درد در ناحیه پائینی کمر مرتبط با عفونت  باکتریایی

تحقیقات جدید نشان میدهدکه40درصداز موارد درد مزمن در قسمت پایینی کمر clbp   می تواندناشی از باکتری ها باشد و درصد قابل ملاحظه ای مردم مبتلابه این درد متعاقب فتق دیسک و تورم ستون مهره ها هستندمی توانند با درمان ضد میکروبی بهبود یابند.

محققین دپارتمان مرکز ستون فقرات دانمارک جنوبی ،دانشگاه دانمارک جنوبی ،اودنس،که تحت مدیریت هان بی البرت phd،فعالیت دارند به این نتیجه رسیده اند که آنتی بیوتیک ها ممکن است به عنوان گزینه درمانی برای بیماران مبتلا به درد مزمن قسمت پائین کمر با در نظر گرفتن احتیاط های لازم مورد توجه باشد.

مولفین معتقد هستند که استفاده طولانی مدت از آنتی بیوتیک ها بدون در نظر گرفتن احتیاط های لازم نباید صورت گیرد.

اگر چه در مورد بسیاری از بیماران در آزمون بالینی که در مقاله حاضر ارائه شده است با مسئله از کار افتادگی بیماران و استفاده بیش از حد داروهای مسکن مواجه می باشد ،توصیه گروه محققین تجویز آنتی بیوتیک با در نظر گرفتن پروتوکل ،درمان آنتی بیوتیک ستون فقرات مودیک  (modic antibiotic spain therapy)  یا MAST است و می تواند در زیر گروه درمانی بیماران مبتلا به درد در قسمت پائینی کمر که دارای تغییرات تیپ Iهستند قابل استفاده باشد .گروه محقیقن در عین حال تجویز فراگیربرای بیماران مبتلا به کمردرد را پشتیبانی نمی نمایند.

استفاده از آنتی بیوتیک در تحقیقات به عمل آمده به صورت آزمون های بالینی اتفاقی شده، در ژونال EUROPEAN SPAIN JOURNAL به چاپ رسیده است .

کشت های مثبت

حدود 80 درصد از امریکایی ها در مواقعی از زندگی خود مبتلا به درد در ناحیه پائینی کمر شده اند که به عنوان مهمترین علت غیبت از کار به حساب می آید.

در دو مطالعه اولیه در بیماران نشان داده شده است که دیسک آلوده به باکتری های بی هوازی بیشتر در معرض تشکیل تغییر مودیک تیپ یک مهره مجاور دیسک بیرون زده است و پیشنهاد کننده نقش باکتری ها در ایجاد تغییرات مودیک خواهد بود .

در این مطالعه تعداد 61 بیمار (میانگین سنی 4،46 سال که 27%آنان را زنان تشکیل می دهد )ام ار ای گرفته شده و بیرون زدگی دیسک محقق شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته اند .سیستم ایمنی در تمامی این افراد سالم بوده است .هیچ یک از بیماران سابقه تزریق کورتن یا جراحی دیگر در پشت را نداشته اند  .با استفاده از روش آسپیتک دقیق محققین تعداد 5 نمونه از بیماران مورد نمونه برداری  قرار دادند این مجموع کشت های میکروبیولوژیک در 46 درصد موارد مثبت بوده است کشت های غیر هوازی در 43 درصد از بیمارا ن مثبت بوده که از این تعداد 7 درصد مبتلا به عفونت دوگانه هوازی و بیهوازی بوده است ،هیچ یک از نمونه کشت های بافتی حاوی بیش از دو نوع میکروارگانیسم نبوده اند .در بررسی همگرا میکروارگانیسم بی هوازی از نوع پرو پیونی باکتریوم آکنه در 40 درصد از موارد کل یافت شده است که در 86 درصد از آنها میکروبیولوژی مثبت بوده است .این باکتری ها معمولا روی پوست بدن ،فولکول مو و لثه وجود دارند.

نتایج نشان میدهد در 80 درصد از موارد  دیسک و نوکلئوس آلوده به باکتری های بیهوازی دارای تغییرات مودیک جدید در مهره های مجاور فتق دیسک قدیمی هستند ،در مقایسه در هیچ یک از بیماران که به باکتری هوازی آلوده شده بودند این پدیده رخ نمیدهد و فقط در44 درصد از موارد با کشت منفی به تغییرات مودیک جدید مبتلا می شوند.

وابستگی بین کشت های بی هوازی و پیدایش تغییرات مودیک جدید از نظر آماری بسیار محکم و اثبات شده است .(P=0038) که دارای نسبت غیر عادی 5،6(با قابلیت اطمینان 95 %در محموده قابلیت اطمینان 51،95-1،21 است )

بنا به گفته محققین ،آلودگی مشاهده شده ناشی از آلودگی حین نمونه برداری نمی شود و انجام کار تحت شرایط بسیار سخت گیرانه استریل و اسپتیک انجام شده است .از طرف دیگر اگر آلودگی ناشی از آن بوده باشد می بایست گستره وسیعی از میکروارگانیسم سطح پوست مشاهده میگرددواین مطلب در طی آزمایشات مشاهده نشده است .

چرا باید در بعضی از بیماران تغییرات مودیک بروز نماید درصورتی که هیچ میکروارگانیسمی در بافت نوکلئوس دیسک بیرون زده آن ها یافت نمی شود ؟مولف معتقد است این امر می تواند ناشی از اثرات بیو شیمیایی بوده که منعکس کننده تورم ناشی از شکستگی های میکرونی و التهاب ثانویه آن ،یا نتیجه فرآیندالتهاب ناشی از مواد شیمیایی پیش التهابی باشدکه از طریق  شکستگی های میکرونی در نکلئوس پاپوس نفوذ کرده است .

آزمون های بالینی اتفاقی شده استفاده از آنتی بیوتیک

در مطالعه ای که به صورت دو سویه کور اتفاقی شده انجام شده است ،نشان میدهد که پروتکول انتی بیوتیکی  به کار رفته به شکل قابل ملاحظه ای از پلاسبو در کاهش درد و ناتوانی جسمی موثر بوده است .این مطالعه بر روی 162 بیمارکه مبتلا به درد مزمن در ناحیه پایینی کمر بوده و سابقه بیرون زدگی دیسک برای مدت بیش از6 ماه داشته اند ؛انجام گرفته است همچنین این بیماران دارای ادم استخوان ،مطابق با تغییرات مودیک تیپ یک در مهره های مجاورفتق دیسک قدیمی بوده اند.این گونه تغییرات در مهره ها ،در شش درصد از عموم جامعه وجود دارد که یس و پنج درصد تاچهل درصد از آنها دارای درد در ناحیه کمر هستند.

 

بیماران تحت بررسی به صورت اتفاقی با آموکسی سیلین –کلالونیت (5000میلیگرم -125 میلیگرم )سه بار در روز یا پلاسبو همشکل به مدت 100 روز تحت درمان قرار گرفته اند و به صورت دو سویه کور در مقایسه با نتایج پایه تا1سال ارزیابی شده اند.

در تحلیل های بعمل آمده 144 بیمار که دوره پیگیری یکساله را تکمیل کرده اند در گروه آنتی بیوتیک نتایج نشان دهنده بهبود در تمامی اندازه گیری های میزان درد مانند ROLAND MORRIS DISABILITY QUESTIONNAIRE (RMDQ) ودرد لومبار بوده اند .این بهبود از زمان 100 روز درمانی تا یکسال پیگیری  به صورت مداوم وجود داشته است .

بهبود در گروه آنتی بیوتیک از نظر آماری بسیار قابل توجه بوده است که در زمینه اندازه گیری کاهش درد در پاها ،ساعات وجود درد در طی چهار  هفته اخر ،سطح عمومی سلامتی ،روزهای ترک کار ناشی از بیماری در مقایسه با گروه دیگر بوده است .

واکنش  های جانبی در گروه آنتی بیوتیک بیشتر از گروه پلاسبو بوده است (65 درصد از بیماران )

MAST-MODIC ANTIBIOTIC SPINAL THERAPY

ام اس تی چیست ؟

مقدمه

آقای PETER HAMLY در طی دو سال گذشته با گروه محققین دانمارکی در مورد ریشه درد پشت تحقیق گسترده ای را آغاز کرده است و در تاریخ 7 می 2013 نتایج جدید این تحقیقات را منتشر نموده است

یافته های متمایز جدید منجر به ابداع MAST شده است (درمان آنتی بیوتیکی ستون مهره مودیک )این روش درمان انقلابی ،ساده و غیر عادی به عنوان درمانی موثر برای حدود 20تا 40 درصد تمامی افراد مبتلا به درد مزمن در ناحیه پائیینی کمر و نیز افرادی که تشخیص MAST داده شده است تا 80 درصد موارد را معالجه کرده است .

مودیک چیست ؟

مودیک مشاهده ای از اسکن ام آر ای است که برای اولین بار توسط MICHAEL MODIC متخصص رادیولوژی ستون فقرات از آوریکا تحت عنوان 3 تیپ مختلف مودیک تشریح شد.

اسکن ام آر ای پیچیده است و دو نوع تصویر T1ویتدوT2 ویتد گرفته می شود .مودیک تیپ 1 وابسته به درد شدید در کمر و مودیک تیپ 2 نیز در بسیاری از موارد این چنین است ،مودیک تیپ 3 در اغلب موارد بدون درد است

تغییرات مودیک در استخوان مجاور دیسک اتفاق می افتد و منعکس کننده واکنش به عفونت در دیسک است .

چگونه عفونت باعث بروز درد می شود.

علت حیات باکتری ها در دیسک فقدان اکسیژن در این محیط می باشد این باکتری ها را به نام بیهوازی می شناسند و از اکسیژن گریزان هستند و در صورت حضور اکسیژن از بین می روند

در دیسک هیچ گونه جریان خون وجود نداردوبرای باکتری ها بیهوازی محیط مناسبی فراهم می باشد.همانطور که فعالیت بیهوازی در بدن ایجاد اسید لاکتیک می کند که دردزا نیز می باشداین اتفاق به وسیله باکتری ها ی بیهوازی در دیسک به وقوع می پیوندد.پروپیونوباکترها با تولید پروپیونیک اسید وانتشار آن در داخل دیسک باعث تخریب دیسک میگردد

چگونه عفونت باعث بروز درد میشود.

درد ناشی از خوردگی به وجود آمده در استخوان با اثر اسید است که متعاقب آن پدید امدن میکروفراکچر باعث بروز درد می شود لذا استخوان است که دردناک می شود و نه دیسک

مدارک عفونت دیسک ها کدام است ؟

چندین مطالعه بر روی عفونت دیسک های بین مهره ای طی سالهای متمادی انجام گرفته است اولین مطالعه به وسیله استرلینگ در بریتانیا صورت گرفت و دومین بررسی گسترده تیم هانا آلبرت با مشارکت آزمایشگاه های متعدد که در زمینه کشت میکروبی و این نوع باکتری خاص مهارت داشتند نیز در بریتانیا صورت گرفته است .

این مطالعات و بررسی ها نشان داده است انواع مختلفی از باکتری های بیهوازی در دیسک های بین مهره ای زندگی میکنند و با روش های سنتی کشت میکروبی و روش های جدیددر ان تحلیل ژنتیکی روی مواد دیسک نیز امکان پذیر شده است محقق شده است .

کولپریت ها شامل :پروپینوباکترو کورنی باکتر ها از انواع معمول ایجاد عفونت بوده و انواع دیگر نیز در این امر نقش داشته اند .این باکتری ها به تعداد بسیار زیاد در دیسک وجود داشته و باعث تغییرات دژنرتیودر دیسک بدون تغییرات دژنر تیو یافت نشده اند .

چگونه می توان پی برد که درد پشت مربوط به تغییرات مودیک است .

با انجام اسکن ام ار ای و تفسیر آن توسط شخصی که در شناسایی تغییرات مودیک مهارت داشته باشد تشخیص امکان پذیر خواهد بود و نیز باید پزشک معالج از علائم بالینی درد ناشی از تغییرات مودیک اطلاع داشته باشد.لذا باید بتواند پشت درد ساده که اغلب مردم به آن مبتلا هستند را از درد ناشی از تغییرات مودیک تشخیص دهد.

درمان به روش ام آ اس تی mast شامل چه اقداماتی است ؟

نیاز است از آنتی بیوتیک خاص مانند کوآموکسی کلا و سه بار در روز به مدت 100 روز استفاده شود.

داروهای موثر دیگر که بر روی باکتری های بیهوازی موثر بوده و دارای انتشار مناسب به بافت دیسک گردند نیز قابل تجویز خواهد بود .

پاسخ به ام آ اس تی mast چگونه بوده است ؟

تقریبا 6 تا 8 هفته طول میکشد که آنتی بیوتیک بتواند باکتری ها را از بین برده و میکروفراکچر (شکستگش های میکرونی )و التهاب شروع به التیام نماید.

ادامه درمان به مدت 100روز از اهمیت حیاتب برخوداراست لذا 4 هفته پیش از دوره فوق نیاز به ادامه درمان خواهد بود

البته از نتایج به دست آمده توسط دانمارکی ها بهبود ناشی از درمان ام ا اس تی mast در طی یکسال به خودی خود ادامه می یابد.

اقدامات جنبی در درمان ام  ا اس تی mast چیست ؟

برای این که نوع درمان اثر بخش باشدمحدود کردن حرکات فیزیکی در طی درمان از اهمیت حیاتی برخوردار است همچنین نیاز است که دوز سوم آنتی بیوتیک روزانه قبل از خواب استفاده شود و توضیح آن در زیر آمده است

 

دیسک هیچ نوع جریان ندارد .مواد غذایی به وسیله جذب از بافت بدنه مهره ها مجاور آن هاصورت میگیرد وقتی ایستاده ایم فشار روی مهره ها وارد امده ومایع ومواد غذایی میتواند از داخل آن خارج شود.مواد غذایی  ومایع طی شب مجدد میتواند وارد دیسک شود زیرا ستون فقرات ه صورت افقی قرار داشته و روی مهره ها فشار نیست در این وضعیت آنتی بیوتیک می تواندبه داخل دیسک نفوذ پیدا نماید

نیاز به پرهیز از فعالیت فیزیکی در طی درمان مربوط به شکستگی های میکرونی نیز می باشد .اسید ترشح شده توسط باکتری باعث ایجاد خوردگی در ساختار میکرونی استخوانی می شود که باعث تداوم شکستگی خواهد شد .استخواننیاز به ترمیم قبل از آغاز فعالیت دارد بعد از 100روز می توان به نرمی مقدار فعالیت فیزیکی ر افزایش داد که تحت عنوان مدارا کردن از آن نام برده می شود.

چگونه می توان مداوا کرد ؟

مقدار فعالیت فیزیکی قابل انجام محدود است و برای آن سقف وجود دارد و آن حدی است که بعد از ان ستون فقرات علائم درد و عارضه را نشان میدهد.

این سقف با ادامه درمان بلندتر شده و میزان فعالیت به نسبت قابل افزایش تدریجی خواهد بود

اگر بیش از حد فعالیت کنید و از این حد عبور کنید مجددا مجبور خواهید شد فعالیت را از حدی که به ان رسیده بودید کاهش دهید.

شرح مدارا کردن ساده و انجام آن دشوار است لذا باید همواره توجه شود که از حد مجاز تجاوز نکنید این حد اغلب نامرئی است و باید از ان حس پیدا کنید و با بهبود مستمر شاهد افزایش میزان حد مجاز خواهید شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست